Skip to content

Sretan pravac za učenje

Nastavak prethodnog teksta, pod naslovom „Feng Shui za lakše učenje“, predstavlja deo veoma bitnih informacija i proračuna vezanih za svako dete ponaosob. Deca često po intuiciji osećaju gde im je dobro i gde, u manjoj ili većoj meri, mogu zaista nešto da ostvare, ali su često sputani roditeljskim idejama po pitanju uređenja sobe.

Imali smo predivno iskustvo na 60. međunarodnom sajmu knjiga, kada su tinejdžeri, veoma iskreno zainteresovani, prišli našem štandu i tražili instrukcije kako da postave svoje radne stolove za lakše učenje.

Činjenica da lična orijentacija (kompasna direkcija na osnovu datuma rođenja) utiče na radne sposobnosti i zdravlje putem strane sveta dugo nije bila prihvatljiva. Kada dete sedi u svom povoljnom pravcu na osnovu njegovog datuma rođenja, za njega učenje postaje lakše. To se, pre svega, dešava kako bi se ciljao snažan, dinamičan pravac ka uspehu.

Svako dete je zasebna ličnost. Svojim datumom rođenja, ono u okviru svoje jedinstvenosti pripada ljudima koji su pre osnaženi i potpomognuti istočnom ili zapadnom stranom sveta. Svako je već doživeo da bude više privučen određenom stranom sveta. Drugačije polarisani, može se reći, ka zapadnoj ili istočnoj strani.

Započnite onim sto će Vas najbrže dovesti do cilja, te i saznajte gde Vam je najbolja orijentacija i Vaš će lični cilj uspeha i dobrog učenja biti podržan na najbolji mogući način.

Tabela Kua brojeva
Iz tabele 1 izvucite Vaš Kua broj, posmatrajući red Vaše godine rođenja. Nakon toga, u tabeli 2 pogledajte koji pravac za učenje je najbolji za Vas. Ako nemate mogućnost da Vaš radni sto postavite baš ka tom pravcu, u zagradi imate još tri pravca koji su povoljni za Vas, pa iskoristite jedan od njih.

TABELA 1 (Vaš Kua broj):
Tabela Kua Brojeva

TABELA 2 (povoljni pravci za Vaš Kua broj):
Prvi navedeni pravac je najbolji za učenje. Ako niste u mogućnosti da Vaš radni sto postavite u datom pravcu (pod uslovom da je isti pozicioniran tako da Vam se zid nalazi iza leđa), onda odaberite jedan od alternativnih dobrih pravaca za Vaš Kua broj, iz zagrade.

1 – sever (jugoistok, istok, jug)
2 – severoistok (zapad, severozapad, jugozapad, dečak br. 5)
3 – istok (jug, sever, jugoistok)
4 – jugoistok (sever, jug, istok)
6 – severozapad (zapad, severoistok, jugozapad)
7 – zapad (severozapad, jugozapad, severoistok)
8 – severoistok (jugozapad, severozapad, zapad, devojčica br. 5)
9 – jug (istok, jugoistok, sever)

Copyright © Feng Shui tajne Sandra Drinčić
Svi tekstovi postavljeni na ovom web sajtu predstavljaju autorsko delo. Prilikom preuzimanja istih, u potpunosti i ili delimično, obavezni ste da naglasite ime autora(Sandra Drinčić) na početku vaše objave i vidljivo navođenje sajta www.fengshuitajne.com na kraju teksta.

Back To Top
Search