Skip to content

Pogled ka reci – donosi bogatstvo

Pogled ka reci - donosi bogatstvo

Da li su najskuplje nekretnine uvek one koje gledaju ka reci?

U većini slučajeva, na osnovu proračuna i mogućnosti velikog prosperiteta, trebalo bi da budu.
Snaga vode i njena Qi energija mogu ukućanima koji gledaju u njen dobar tok da donese ogromno bogatstvo.

Gradovi čiji menadžeri (u okviru projektnih planova) projektuju oblasti usmerene tako da većina nekretnina u okviru istih gleda ka dobrom toku reke, svojim kupcima uz cenu stana, osim datog „pogleda“ poklanjaju i energiju prosperiteta, a da to ni jedni ni drugi ne znaju.

Sav prospertitet na planeti i u životu svakog živog bića zavisi od vode. Voda je glavni nosilac enegije i prenosilac informacija. U ljudskom telu, voda je u sastavu vezivnog tkiva. Voda je osnovno skladište bioenergetike čoveka i ona ga povezuje sa kosmosom. U prirodi je ima svuda. Voda je neverovatno složena tvorevina prirode, zagonetni kristal koji je sposoban da čuva informacije, te i da taloži i emituje energiju. Njena moć promene (transformacije) agregatnih stanja je neverovatna. Ona je osnova života na našoj planeti i nosilac života u našem organizmu.

U analizi pejzažnog Feng Shui sistema voda je najvažniji deo.

Pogled koji se pruža kroz najveći prozor u vašem stanu može vam doneti veliko bogatstvo, ili, pak, može doneti veliki gubitak i odsustvo prosperiteta.

Jedan od načina da se to proceni je da se utvrdi koji vodeni tok je vidljiv iz unutrašnjosti vašeg stana. Kada posmatramo tu stranu vaše nekretnine, ona treba da ima:
1. velike prozore i
2. vrata za izlazak na terasu.

Tajna kaže da stanovi koji ne poseduju terasu nisu stopostotni donosioci sreće ukućanima (ne poseduju sposobnost dovoljnog upijanja energije iz prirode). Vaš stan poseduje mogućnost izrazitog prosperiteta ukoliko poseduje terasu koja gleda ka reci, a to zavisi i od smera vodenog toka.

Postoje dve mogućnosti (gledajući iz unutrašnjosti stana ka reci koju vidite) smera vodenog toka:
1. odlazeći tok – yang smer – reka teče sa vaše leve strane ka desnoj u odnosu na stan (u smeru kazaljke na satu), te tada reka donosi uspeh i bogatstvo,
2. dolazeći tok – yin smer – sa desna na levo (suprotno od kazaljke na satu), što podrazumeva da će vam reka doneti prosperitet i sreću.

Osim toka, uticaj na analizu ima i: veličina reke, njena dužina, mogućnost sveobuhvatnog pogleda na istu, način na koji krivuda, te i kako izlazi i odlazi iz vašeg vidokruga.

Ozbiljne analize treba obaviti, po mogućnosti, pre kupovine nekretnine. Ako ste već u vlasništvu nekretnine koja gleda ka reci, treba proveriti da li vam ista donosi ili odnosi sreću. Postoje sistemi zadržavanja sreće koja proističe iz reke, a postoje i metode blokiranja negativnosti koja dolazi ka vama, ali navedeno ipak treba da obavi stručnjak.

Veoma loša pozicija nekretnine, koja ukućanima zadaje dosta problema, jeste pozicija vode iza nekretnine (ukoliko se u pozadini nekretnine nalaze: reka, jezero, bazen, fontana i slično). Čak i najluksuznije vile, koje u pozadini nekretnine imaju bazene ili fontane (a da, pritom, nije iskorigovan njihov loš uticaj na tom delu parcele), prvenstveno stvaraju finansijske probleme, a onda i mnoge druge.

Sada je jasno zašto poslovni lokali koji se nalaze pored reke (čija ulazna vrata i staklene površine gledaju ka reci, a pozadina je zatvoren zid bez prozora) imaju mogućnost velikog prosperiteta, naravno, ako je biznis plan dobar, kao i zaposleni, stručni kadar.

Back To Top
Search