Skip to content

Oltar

Oltar je centralna tačka između neba i zemlje. Mesto najjačeg fokusa energije u domu. Vaš oltar treba da gradi spiritualni centar Vašeg doma. Nekada, u stara vremena, oltar je bio mesto koje je predstavljalo srce doma.

„Energija koja se stvara kroz postavku oltara zrači unutar čitave nekretnine.“

Ukoliko posedujete napravljen kućni oltar, on će Vam držati čitav dom u ravnoteži i harmoniji. Toliko je velika njegova moć. Oltar je mesto Vašeg uzemljenja i zaštite. To je mesto sa kog komunicirate sa višim silama. Mesto molitve i razgovora.

Suština oltara je iskazivanje časti božanskoj energiji, izražavanje zahvalnosti, traženje blagoslova i zaštite.

Postavka oltara

1. Pronađite mesto koje je više od nivoa poda
2. postavite mini-stolnjak (podloga je obavezna, kako bi obeležila mesto oltara)
3. prvo što postavljate na Vaš oltar jeste sveća (energija vatre).

Svaki put kada priđete oltaru, sa određenom namerom, prvo upalite sveću.

Ako želite da unesete magičnu svetlost u Vaš dom i obavite pročišćenje energije doma vatrom, sveću kojom ćete proći kroz prostor upalite na oltaru i, po završetku, istu vratite na oltar. Energija Vašeg oltara će biti jača ako mu često posvećujete pažnju. Svako jutro ili veče, provedite određeno vreme pored oltara. Upalite malu sveću i postavite sliku ili deko nacrtane figure želje ili cilja.

U domu možete da imate više oltara, za različite svrhe i namene. Takođe, na Vašoj terasi (ako živite u stanu) ili u Vašoj bašti, možete da napravite mesto koje će predstavljati oltar.

Granice ne postoje kada je u pitanju izražavanje kreativnosti i ljubavi ka nečemu.

Back To Top
Search