Skip to content

Mesto generalnog direktora

Jedna od primarnih stavki svakog poslovanja jeste ,moćna’ pozicija kancelarije i mesto sedenja generalnog direktora. Feng Shui uređenje kancelarije generalnog direktora omogućava uspešno poslovanje i organizaciju istog. Generalni direktor je ključna osoba u vođenju kolektiva i poslovanja jedne firme. Uspeh firme, na čijem je čelu, direktno je proporcionalan izgledu njegove kancelarije i delu prostora u kome se ona nalazi (pozicija u objektu).

Skladno radno okruženje doprinosi harmoniji prostora, stepenu zadovoljstva zaposlenih, ali i posetilaca i poslovnih partnera. Međutim, za povećanje uspešnosti poslovanja, osim pozicije kancelarije generalnog direktora, te i direktora određenih sektora poslovanja i menadžera, veoma su važne i pozicije sedenja svih ostalih zaposlenih lica.

„Command position“
Kancelarija generalnog direktora treba da zauzima deo prostora koji se nalazi dijagonalno (ukoso) u odnosu na glavna ulazna vrata u firmu ili ulazna vrata datog sprata (ukoliko se ista nalazi na nekom od spratova).

Ako je u pitanju zgrada sa par spratova, koju koristi jedna kompanija, onda je potrebno da ljudi koji vode poslovanje firme koriste prostor na poslednjem spratu (koji, pritom, ne sadrži niti jednu kosinu).

„Pravilo kaže da vlada onaj ko posmatra sa visine.“

Pravila za kancelariju generalnog direktora
* Radni sto treba da se nalazi dijagonalno u odnosu na ulazna vrata u direktorovu kancelariju. Nikako nije poželjno da se sedi iza ulaznih vrata, jer time energija, novac i mogućnosti neće moći da dopru do osobe.
* Pozicija radnog stola mora da bude takva da se iza leđa direktora nalazi zid (podrška). Postavka slike planine (bez snega, vode i oštrih vrhova) na dati zid će da dodatno osnaži direktorsku poziciju.
* Pozicija sedenja određuje se na osnovu proračuna po datumu rođenja i kompasnim pravcima.

Uređenje kancelarije
* Mnoge firme ne obraćaju pažnju na „sitnice“ (npr. na to da kvaka na vratima treba da bude ispravna), ali iste predstavljaju ključne metafizičke parametre koje treba iskontrolisati. Ukoliko je kvaka na vratima generalnog direktora rasklimana, njegovo poslovanje, takođe, može da poprimi dati epitet, a može i da počne da ga boli lakat jedne ruke.
* Vrata od kancelarije treba da se otvaraju pod uglom od 90 stepeni. Iza njih nikako ne sme da se nalazi bilo šta što onemogućava njihovo kompletno, neometano otvaranje, kao na primer: čiviluk, sistem blokade na podu ili pokretni mehanizam samozatvaranja.
* Ukoliko se nasuprot ulaznih vrata u kancelariju nalazi prozor, neophodno je postaviti dekoraciju na sims ispred istog, kako bi data korekcija sprečila oticanje energije kroz prozor (po liniji „vrata – prozor“).

   Prisustvo biljaka u kancelariji osnažuje energiju rasta i napretka.

* Potrebno je da slike ili posteri na zidu kancelarije predstavljaju (ili simbolizuju) ciljeve budućih projekata generalnog direktora. (vizuelnim prikazom se fokusiraju atomi i molekuli, a mislima se materijalizuje željeno).

* Ukoliko je direktor dobitnik određenih nagrada i/ili priznanja, iste treba postaviti unutar kancelarije, na vidna mesta, jer će, time, generisati nove mogućnosti za javno prepoznavanje kvalitetnih rezultata rada.

Šta je potrebno izbegavati pri uređenju kancelarije generalnog direktora:
* nered (problemi)
* mnoštvo papira na stolu (depresija)
* ukrasne predmete koji poseduju oštre uglove (nervoza)
* porodične fotografije (ne preporučuju se za poslovni prostor)
* sa ulaznih vrata vidljivu kantu za đubre (loši posetioci)
* otvorene police iza leđa (bolovi u lumbalnom delu)

 

 

Zarad osnaženja rukovođenja firmom, uvek se preporučuje figura konja kao deko element(snaga, brzina, inteligencija).

 

Pogled kroz prozor
Ukoliko pogled kroz prozor iz kancelarije generalnog direktora prouzrokuje negativne implikacije (tj. kroz prozor su, predominantno, vidljivi: fabrika, vatrogasci, bolnica, groblje, deponija, i/ili zapušteni delovi grada), obavezna je postavka visećih ukrasnih kristala na isti, jer će oni neutralisati generisanu negativnost.

Nameštaj
Nameštaj se, u odnosu na radni sto, postavlja pod blago kosim uglom, kako bi komunikacija direktora i posetilaca bila uspešna.

Poslovna komunikacija je „ples energije“ između dvoje ljudi.

Ukoliko je neophodan, sto za sastanke bi trebalo da stoji odvojen od radnog stola (bar 1 cm). Energije ne treba mešati, ako za to postoji mogućnost, jer radni sto „nosi“ energiju korisnika, dok sto za sastanke „nosi“ energiju svakog pojedinca koji za isti sedne.

Tok energije unutar kancelarije
Suština je u tome da pravilnim pozicioniranjem nameštaja u kancelariji bude kreiran harmoničan energetski tok. Najbolji uvid u to da li energija slobodno teče kroz kancelariju i u kom pravcu se kreće će vam pružiti vaš lični nacrt (običnom olovkom) date kancelarije i nameštaja u istoj. Nacrt započnite od ulaznih vrata, te ga dalje „vodite“ u skladu sa tokom energije unutar prostora koji skicirate (bilo da energija teče ka zidu, drugim vratima, prozoru, komodi, ili nekom drugom delu nameštaja/prostora).

Pogledom na nacrt/skicu ćete, nedvosmisleno, zaključiti da li je data kancelarija uređena tako da omogućava nesmetani uspeh u poslovanju.

Pravila Feng Shui uređenja kancelarije generalnog direktora su ključna za postizanje zadovoljavajućih i natprosečnih rezultata rada, te i za napredak kompletnog kolektiva.

„FENG SHUI TAJNE ZA USPEŠNO POSLOVANJE.“ – Sandra Drinčić

Copyright © Feng Shui tajne Sandra Drinčić
Svi tekstovi postavljeni na ovom web sajtu predstavljaju autorsko delo. Prilikom preuzimanja istih, u potpunosti i ili delimično, obavezni ste da naglasite ime autora(Sandra Drinčić) na početku vaše objave i vidljivo navođenje sajta www.fengshuitajne.com na kraju teksta.

Back To Top
Search